• سه شنبه،07 بهمن 1399
 • ورود
 
   
  • پرسشنامه
   عنوان: ثبت نام حامیان استارتاپ ها
   کاربر: کاربر ناشناس
   ردیف سوال
   1 نام مرکز

   2 نوع مرکز

   3 نام مدیریت

   4 نام نماینده

   5 شماره موبایل نماینده

   6 شماره تماس مرکز

   7 وب سایت مرکز

   8 معرفی مرکز و شرح خدمات

   9 شهر محل استقرار

   10 وضعیت فعالیت در مشهد

   11 تعداد استارتاپ مورد حمایت(در جریان و خارج شده و عناوین برخی از آن‌ها)

   12 سوابق مرکز