• سه شنبه،07 بهمن 1399
 • ورود
 
   
  • پرسشنامه
   عنوان: ثبت نام در نمایشگاه
   کاربر: کاربر ناشناس
   ردیف سوال
   1 * نام کامل شرکت یا استارتاپ

   2 کد اقتصادی / شناسه ملی

   3 * نام مدیرعامل/ بنیان گذار

   4 کدملی

   5 * آدرس

   6 کد پستی

   7 پست الکترونیکی

   8 تلفن ثابت

   9 * تلفن همراه

   10 وب سایت

   11 * نماینده تام الاختیار

   12 * تلفن همراه نماینده تام الاختیار

   13 * زمینه فعالیت