• بخشهای خبری
  • صفحه اصلی سرویس خبر
   مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد خبر داد:
   مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از برگزاری هشتمین ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۶