• بخشهای خبری
  • صفحه اصلی سرویس خبر
   شهر هوشمند نیازمند فرهنگ‌سازی است
   مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد با بیان اینکه بخشی از مردم هنوز رویکرد ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۱/۰۵  
   شهر هوشمند نیازمند شهروندانی هوشمند است
   معاون فناورری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: اگر می‌خواهیم شهر هوشمند به معنای ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳  
   شهرهوشمند، شهری پاسخ‌گوست
   سید محسن حسینی پویا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شهرهوشمند شهری است که ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴  
   شهر هوشـمند، بهتـرین گزینه برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است
   شهردار منطقه 7 مشهد گفت: ایجاد شهر هوشـمند، بهتـرین گزینه در مدیریت صحیح و ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴  
   شهر امید، بسترهای مناسبی برای هوشمندسازی دارد
   مشاور شهردار مشهد در امور بانوان گفت: شهر امید بسترهای مناسبی برای هوشمندسازی ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴  
   شهرداری از همه ذی‌نفعان که در تحقق شهر هوشمند فعال هستند، استقبال می‌کند
   شهردار مشهد گفت: شهرداری از حضور همه ذی‌نفعان که در تحقق شهر هوشمند فعال هستند، ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳  
   شهروندان می‌خواهند مزه هوشمندسازی را بچشند
   عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر شعار هوشمندسازی را بیان ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷