• بخشهای خبری
    • صفحه اصلی سرویس خبر
      شهر هوشمند نیازمند فرهنگ‌سازی است
      مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد با بیان اینکه بخشی از مردم هنوز رویکرد ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۱/۰۵  
      شهر هوشمند نیازمند شهروندانی هوشمند است
      معاون فناورری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: اگر می‌خواهیم شهر هوشمند به معنای ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳  
      شهرهوشمند، شهری پاسخ‌گوست
      سید محسن حسینی پویا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شهرهوشمند شهری است که ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴  
      شهر هوشـمند، بهتـرین گزینه برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است
      شهردار منطقه 7 مشهد گفت: ایجاد شهر هوشـمند، بهتـرین گزینه در مدیریت صحیح و ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴  
      شهر امید، بسترهای مناسبی برای هوشمندسازی دارد
      مشاور شهردار مشهد در امور بانوان گفت: شهر امید بسترهای مناسبی برای هوشمندسازی ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴  
      شهرداری از همه ذی‌نفعان که در تحقق شهر هوشمند فعال هستند، استقبال می‌کند
      شهردار مشهد گفت: شهرداری از حضور همه ذی‌نفعان که در تحقق شهر هوشمند فعال هستند، ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳  
      شهروندان می‌خواهند مزه هوشمندسازی را بچشند
      عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر شعار هوشمندسازی را بیان ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷