• بخشهای خبری
    • صفحه اصلی سرویس خبر
      حضور جوانان در نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند بسترهای مناسب کسب و کار را فراهم می‌کند
      عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: جوانان می‌توانند با حضور در نمایشگاه تخصصی شهر ...
      تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳